Slide background

Welcome to Dancing Hands Playroom

Slide background
สถาบันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ Executive Function (EF) เด็ก 3 ขวบขึ้นไป โดยใช้กระบวนการทางศิลปะ (การปั้น วาด และประดิษฐ์) เป็นเครื่องมือ ให้เด็กเล็กมีพื้นฐานก่อนการเรียนทักษะอื่นๆ
Slide background
โปรแกรมค้นหาศักยภาพลูกน้อย 10 ด้าน ผ่าน 10 นิ้วมือ (สแกนลายนิ้วมือ)

ทำไมต้องมา Dancing Hands Playroom

อะไรจะดีไปกว่าการเห็นลูกมีความสุข และสนุกในทุกๆวัน

smiley เรามีคอร์ส ปั้น วาด ประดิษฐ์ แสนสนุก
cool ช่วยเสริมสร้างทักษะพื้นฐานให้เจ้าตัวน้อย
yes พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก สมองส่วนหน้า เสริมสร้าง EF ด้านต่างๆให้แข็งแรง

 

wink EF ดี อะไรจะดีตามบ้าง?
- ควบคุมตัวเองได้ ยับยั้งชั่งใจได้ดี
- มีความสามารถในการจัดการสิ่งต่างๆรอบตัว
- กล้าที่จะริเริ่มลงมือทำ
- จัดการกับอารมณ์และความเครียดได้ดี
- รู้จักวางแผนระยะยาวเป็น
- มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบทำงานให้สำเร็จ

 

angel คำถามที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะสงสัยว่า...
การปั้นดิน การวาดรูป การประดิษฐ์สิ่งของ นอกจากสนุกแล้วหนูๆ จะได้อะไร?

เด็กๆ...จะได้ปั้นวาดประดิษฐ์ผ่านกระบวนการ EF 
เด็กๆ...ปั้นงานศิลปะด้วยความชอบในแบบของตนเอง ด้วยความคิดอิสระ ไม่มีการตีกรอบ
เด็กๆ...ฝึกพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนๆ รู้จักทำงานเป็นทีม และรู้จักระงับอารมณ์เมื่อเกิดการกระทบกระทั่ง
เด็กๆ...มีสติในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เด็กๆ...ได้วางแผนงานปั้นด้วยตนเอง ไล่เรียงตั้งแต่การปั้นส่วนหัว ส่วนท่อนตัว และอื่นๆ จนจบกระบวนการ
เด็กๆ...ได้มีความสุขไปกับสิ่งที่รัก

smiley ทุกทักษะที่เรากล่าวถึง คือทักษะ EF ที่สอนผ่านกระบวนการศิลปะ ปั้น วาด ประดิษฐ์ โดยมีคุณครูคอยดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิด smiley